"Move On" metoden

Rejs dig styrket ud af din krise!

”Move On” metoden er en super effektiv og gennemtestet metode til at rejse dig styrket og mere hel ud af din krise. Metoden er oprindelig udviklet til skilsmisseramte, men kan anvendes ved enhver livskrise.

Terapi, coaching og mentoring

”Move on” er en integreret terapeutisk og coaching orienteret metode, der indebærer samtaler og konkrete praktiske øvelser af både mental og fysisk karakter. Metoden er bygget på elementer fra psykoterapi, kognitiv terapi, coaching og mentoring. I ”Move On” metoden stiller jeg spørgsmål og motiverer til dig til personlig udvikling. Jeg hjælper dig til at blive bevidst om uhensigtsmæssige, gamle mønstre og overbevisninger og lærer dig, hvordan du kan slippe dem. Samtidig tager jeg ind imellem mentorrollen, og bringer min egen person i spil ved at bidrage med min viden, erfaring og indsigt ift. at komme rigtig godt igennem og videre efter en krise.

Her og nu og de mønstre du har opbygget gennem livet

I ”Move On” metoden tager jeg udgangspunkt i, hvor du er, og hvordan du har det her og nu med respekt for og indsigt i de tankemønstre og forsvarsmekanismer, du har opbygget gennem livet.

En anden tilgang til sorg

En skilsmisse, et brud eller anden livskrise er forbundet med sorg. Når din verden vendes på hovedet, og du skal sige farvel til det liv, du har levet hidtil, er det forbundet med at miste. I ”Move on” metoden arbejder jeg ikke ud fra den klassiske sorg model med faste stadier, du skal igennem for at hele. Den klassiske model er udviklet til tab i forbindelse med dødsfald og ofte er en skilsmisse og andre livskriser faktisk mere komplekse. Sorgarbejdet i Move On metoden er målrettet til dig, der står i noget komplekst som eks en skilsmisse. Metoden gør, at du kommer til at forstå, hvilken type sorg, du står i og hvordan du arbejder med den samtidig med, at du rejser og udvikler dig. Denne tilgang til sorg guider dig til at bære din sorg med værdighed og samtidig med at du heler dig.

Gør op med offermentaliteten

Det er svært, når du står i kriser og store forandringer. Det har jeg stor forståelse for og indsigt i. Samtidig arbejder jeg ud fra en urokkelig overbevisning om, at alle vi voksne mennesker har det fulde ansvar for at skabe et liv, der er værd at leve trods store udfordringer og livskriser. Offerrollen er en forsvarsmekanisme og kort beskrevet betyder det, at du giver andre mennesker og omstændigheder skylden for, at du ikke er glad i livet. Offerrollen er destruktiv både ift. til dig selv og dine omgivelser, og der er ikke noget vækst her. I ”Move on” metoden guider jeg dig derfor til at træde ud af offerrollen og i stedet tage styringen over dit liv.

Du er god nok

Fundamentet for at have det rigtig godt i livet er, at du mærker at du er god nok! I ”Move on” metoden indgår derfor konkrete redskaber til at opbygge og genopdage selvkærlighed, selvværd og selvtillid.

Du kan mere, end du tror

”Move on” tager udgangspunkt i, at du har mange flere ressourcer i dig, end du går rundt og tror. Via metoden bliver dine ressourcer tydelige for dig, du tager ejerskab på dem, og jeg guider dig til at bruge dem konstruktivt fremadrettet i dit liv

Farvel til skyld og skam

I ”Move on” metoden gør jeg op med skyld og skam, idet disse følelser bremser enhver positiv udvikling og forhindrer dig i at rejse dig styrket ud af din krise. Dette i en erkendelse af, at netop skyld og skam ofte fylder alt for meget for mennesker i krise og i særdeleshed i forbindelse med en skilsmisse.

Intet fejes under gulvtæppet

I enhver krise opleves mange forskellige og forvirrende følelser. I ”Move On” metoden tror jeg ikke på, at der findes forkerte følelser, og at der er visse følelser, der skal undertrykkes. Tværtimod mener jeg, at alle dine følelser skal hilses på og føles. Undertrykte følelser kan resultere i mange ubalancer fysiske som psykiske. Derfor hjælper jeg dig til at være autentisk og turde mærke efter, hvilke følelser, der er i spil. På den måde lærer du dig selv bedre at kende. Jeg guider dig herefter til at håndtere følelserne på en sund måde og slippe de destruktive følelser.

Giv tankerne retning

I enhver krise vil der dukke mange negative, svære tanker op. Du kan ikke kontrollere, hvilke tanker der kommer til dig. Men du kan lære at kontrollere, hvad du gør med dine tanker. ”Move on” metoden arbejder ud fra det kognitive princip om, at vores tanker skaber vores følelser, som skaber vores handlinger og i sidste ende vores livskvalitet. I ”Move On” metoden lærer jeg dig derfor at ”tæmme” dine tanker og dirigere dem i en konstruktiv retning, således at nedbrydende tankemønstre erstattes med opløftende sunde, tankemønstre.

Krop og psyke

”Move On” er helhedsorienteret forstået på den måde, at jeg arbejder ud fra det faktum at krop og sind hænger uløseligt sammen. Psyken påvirker fysikken, og omvendt. For at opnå de absolut bedste resultater inddrages og arbejder jeg med HELE dig, i det omfang du ønsker.

Hvem du er nu

Der sker mange ting med os i forbindelse med en krise, og vi vil forandre os, fordi vores verden er forandret. I forbindelse med en skilsmisse eller et brud skal du forholde dig til, hvem du er nu, når du ikke længere er et ”vi”. I ”Move on” metoden arbejder jeg med at definere dig selv i din nye virkelighed. Jeg hjælper dig til at få klarhed over dine værdier og standarder for, hvordan du gerne vil leve og være i livet. Jeg guider dig i den retning, du gerne vil og hjælper dig med at holde fast i en sund og god udvikling,

Med ”Move On” metoden kommer du ud af din krise styrket og mere hel end nogensinde før.

Pin It on Pinterest

Share This